top of page
Search
  • Writer's pictureVesa

Toinen vuosi kohta paketissa

Firma on edistynyt vuoden aikana. Konsultointitoimeksiantoja on mukavasti ja sisäinen teknologian kehittely on jatkunut vilkkaana. Omassa kehitystyössä tarvitaan edelleen kärsivällisyyttä ennen kuin on kaupallisen vaiheen ja rahoituksen aika. Kehittäminen yrityksen omilla resursseilla vie aikaa, mutta toisaalta siinä on oma vapautensa. Ei tarvitse ottaa paineita siitä, milloin sijoittajat saavat omansa tuplana tai triplana takaisin.


Yrityksen konttori siirtyi lokakuussa Helsinkiin. Kehityspajalla on oma paikkansa Espoossa. Tällä asetelmalla jatketaan seuraavaan vuoteen. Nähtäväksi jää, onko 2020 teknologian osalta läpimurtovuosi. Konsultointi ja erinomainen yhteistyö asiakkaiden ja kumppanien kanssa toivottavasti jatkuu entiseen malliin. Kiitos kaikille hyvästä yhteistyöstä tähän asti.

27 views0 comments

Recent Posts

See All

Yrityksen vilkas ensimmäinen vuosi

Yrityksen ensimmäinen vuosi on ollut aktiivinen ja monivaiheinen. Alussa hyvin kiireistä uuden konseptin kehittämistä. Sitten konsepti hyllylle ja pieni mietintätauko. Viimeinen puoli vuotta on kulunu

Konsultointia

490 Innovations tarjoaa nyt myös konsultointipalveluita. Jos yrityksesi tarvitsee apuja uuden kehittämisessä tai jonkin asian selvittämisessä, kannattaa ottaa yhteyttä.

Myyntityö on haastavaa

Taas kerran tulivat todistetuksi viisaampien kertomukset myyntityön haastavuudesta. Erityisen haastavaa se on uudelle, tuntemattomalle yritykselle, jolla on uusi, tuntematon palvelu. Omalla kohdallani

留言


bottom of page